Nyhet

Kvarter India

Projektet avser nyproduktion av ett flerbostadshuskvarter innehållande sammanlagt 95 lägenheter avsedda att upplåtas med hyresrätt. De är fördelade på två huskroppar med sammanlagt fem trapphus. Kvarteret ska underbyggas med källare för parkering, cykelparkering, teknikutrymmen, permobil- och barnvagnsrum samt källarförråd. Projektet omfattar även markplanering för gårdsytor, kringmurade uteplatser, utvändiga trappor och ramper.

Info om beställare;  www.amhult2.se