Nyhet

Landets finaste arkitekturpris till Brf Viva

Framgångssagan för Brf Viva, som vi varit entreprenörer för, fortsätter. Först blev den utsedd till Årets miljöbyggnad och nu har den tilldelats Kasper Salin-priset. Det är Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris, som delas ut av fack- och branschförbundet Sveriges Arkitekter och har gjorts så ända sedan 1962.

Brf Viva har med andra ord hyllats ur såväl ett vetenskapligt och miljömässigt som ett arkitektoniskt perspektiv.

– Det är otroligt hedrande och roligt att Brf Viva tilldelats Kasper Salin-priset. Vi är så stolta. I Brf Viva har Riksbyggen tänkt hållbarhet ur alla perspektiv. Därför har vi till exempel valt en fasad av klimatförbättrad betong med 30 procent lägre klimatpåverkan och som är just väldigt hållbar och helt underhållsfri, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg.

Arkitekter är Malmström Edström arkitekter och ingenjörer, och juryn motiverade priset med följande ord: ”Ett stort register av arkitektoniska kvaliteter – formkänsla, taktilitet, utblickar och variationer i rymd och ljus – är utmärkande för projektet. Platsens krävande förutsättningar vänds genom skicklig volymbehandling till en tillgång där privat och offentligt ordnas och binds samman genom sekvenser av välgestaltade, överraskande rumsupplevelser, såväl inne som ute. Med hög ambition och stor omsorg om både mötet mellan byggnader och landskap och de boende är Brf Viva en inspirerande förebild.”

Foto: Ulf Celander