P & MC

Denna fastighet har två helt olika syften. Dels är det ett parkeringsgarage och dels en mediacentral som producerar värme och kyla till de boende i området via Krokslätts Energi.

Vi har varit totalentreprenörer för hela bygget och har varit delaktiga i tidig planering och skött projektering av såväl projektet som området.

Parkeringsgaraget rymmer 700 platser och har ett exklusivt och annorlunda fasadmaterial i form av buteljgrönt glas. Allt för att vara en tillgång för området, både funktionellt och estetiskt.

Mediacentralen är en bergvärmeanläggning (som även framställer kyla) med 120 borrhål som är ca 250 m långa.

Byggherre Husvärden
Arkitekt Wingårdh Arkitektkontor
Adress Göteborgsvägen, Mölndal
Storlek 700 p-platser och 100 energiborrhål
Projekttyp Nybyggnad parkeringsgarage och geotermiskt lager
Status Färdigställt